مار
صفحه اول تولید مثل

جفت گیری و تولید مثل مارها

تولید مثل مار مار جفت گیری فصل تولید مثل مار ها
مارها دم خود را دور یک دیگر میپیچند تا زمانی که دم نر و ماده به مجرای روده‌ای، تناسلی و ادراری برسد
مار نر خودش را منبسط می کند و اندام جنسی(همی پنیس) خود را وارد بدن ماده می کند و اسپرم را به بدن ماده منتقل می کند .
یک مار ماده به وسیله آزاد کردن فِرومون (چیزی برای جذب جنس مخالف) از پشت خودش و جای گذاشتن خطی از رایحه خود مار نر را جذب می کند .
مار نر این بو را دنبال می کند و فرایند جفت گیری آغاز می شود .
مار نر با قرار دادن چانه ی خود بر سر مار ماده و لغزاندن بدن خود بر روی او جفت گیری را شروع می کند سپس مار ماده دم خود را برای تولید مثل بلند می کند.
فرایند جفت گیری معمولا بیش از یک ساعت به طول نمی انجامد اما مواردی هست که ممکن است کل روز طول بکشد. ماده ها معمولا دو بار در سال جفت گیری می کنند. بعضی از آن ها تخم میگذارند و بعضی زنده زا هستند.

ویدئوی جفت گیری مارها

حجم: 5 مگابایت