مار صفحه اول تولید مثل

عکس کشنده ترین مار سمی دنیا شاه کبرا

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

شاه-کبرا-سمی-ترین-مار-جهان

شاه کبرا سمی ترین مار دنیا است که اگر یک انسان را نیش بزند به احتمال خیلی خیلی زیاد قربانی خواهد مرد
زهر این مار روی سیستم عصبی اثر میگذارد و خیلی زود اعضای حیاتی بدن را فلج و انسان را میکشد
این مار بیشتر در هند زندگی میکند و منبع تغذیه اش جوندگان و مار های دیگر است
در آینده مطالب بیشتری راجع به این قاتل برایتان مینویسم