مار صفحه اول تولید مثل

مار ها چه می خورند؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

غذای مار چیست؟

غذای-مار-چیست

این سوال که مار ها چه می خورند و یا غذای مار چیست ممکن است برای هرکسی پیش بیاید.
بیش تر مردم از از مار ها می ترسند اما آن ها حیوانات دیگری را می خورند!
از بین حیوانات مار از موش ها و سوسک تغذیه می کنند.

مار-در-حال-غذا-خوردن

مار ها از حیوانات کم خطر هم تغذیه کنند. در شکم یک مار پیتون بخشی از سم یک گوزن پیدا شده است. این مار نه تنها قادر بوده که همه ی گوزن را بخورد بلکه آن را نیز هضم کرده است.
مار های بزرگ تر نیز هم چینین از بز، مرغ و پرندگان دیگر، خرگوش و پستان داران کوچک دیگر، وزغ و قورباغه ، تخم مرغ و حیوانات دیگر، انواع مارمولک ها و مارهای دیگر تغذیه می کنند.
مار ها غذای خود را می بلعند چون دندان آن ها برای جویدن ساخته نشده است. آن ها طعمه را نیش می زنند و صبر می کنند تا طعمه فلج شود سپس آن را می بلعند.
مار-ها-چه-می-خورند

منبع:

https://www.whatdosnakeseat.info/