مار صفحه اول تولید مثل

چه چیزی مار را فراری می دهد؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

راه های دفع مار از خانه

راه دفع مار از خانه کشتن مار از بین بردن مار دفع مارها از خانه چرا ماربه خانه می آید

علف ها و گیاهان باغچه را کوتاه نگه دارید. مار ها اغلب دوست ندارند که بین گیاهان کوتاه حرکت کنند چون ممکن است توسط شکارچیان دیده شوند.
از آبیاری زیاد چمن ها و باغچه خودداری کنید چون رطوبت باعث جذب قورباغه و کرم ها می شود که منبع غذایی خوبی برای مار هاست.
درخت ها و درختچه هارا کوتاه کنید و بین شاخه های آن و زمین فاصله ایجاد کنید تا مار در آن ها نتواند پنهان شود.
قفس پرندگان را جا به جا کنید. پرنده ها وقتی غذا می خورند دانه های بسیاری را روی زمین می ریزند که ممکن است باعث جذب جوندگان شود و مار ها به دنبال شکار آن به باغ شما بیایند. می توانید زیر قفس پرنده چیزی نصب کنید تا دانه ها روی زمین نریزند.
به حیوانات خانگی داخل غذا بدهید. غذا دادن به حیوانات بیرون از خانه می تواند باعث جذب جوندگان شود. اگر به حیوانات بیرون غذا می دهید سریعا آن را تمیز کنید.
هیزم ها و چوب های اضافی را در اطراف خانه قرار ندهید. چوب ها و هیزم ها جای خوبی برا پنهان شدن مار است.
می توانید اطراف باغ خود از فنس استفاده کنید. فنس ها معمولا تا چند سانتی متر در خاک می روند و ممکن است جلوی ورود مار را بگیرد.

همچنین بخوانید 

چگونه مار را فراری دهیم؟

مار از چه گیاهی بدش می آید؟